10 miljoen besparing op kosten

9 mei 2017

Op een schade-afdeling van een afdeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het beperken van de schadelast een belangrijk issue. Het effect van hoge schade op de marge is heel direct, omdat deze in mindering komt op de premie-inkomsten.

Middelen

Omdat niet meteen duidelijk was hoe deze schadelast snel beperkt zou kunnen worden, hebben wij het middel van de Kaizen ingezet. Kaizen is een methode om na grondige analyse problemen aan te pakken bij hun grondoorzaak. Het is een krachtig middel dat door voor problemen van elke omvang gebruikt kan worden.

Pont heeft als Lean-consultant deze Kaizen begeleid. De gedachte hierbij was om, conform de visie van Pont Lean Consult, de deskundigheid van de klant zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Zo ontstond een gezelschap met claimbehandelaars, medisch adviseurs, actuarissen en beleidsmedewerkers.

Na het vaststellen van het probleem (een stap die vaak te weinig benadrukt wordt), zijn wij analyses gaan maken van de verschillen in de schadelast tussen verschillende teams en verschillende medewerkers.

Resultaat

Alle deskundigen zaten wekelijks een paar uur om de tafel om aan de hand van een goede probleemstelling analyses te bespreken en voor te bereiden. In elke bijeenkomst werden afspraken gemaakt over “huiswerk” voor de betrokkenen en over incidentele afstemming tussendoor. Uiteindelijk is een mogelijkheid van beperking van de schadelast van 10 miljoen euro vastgesteld. Er zijn acties afgesproken voor het beter delen van kennis en informatie, zodat dit bedrag aan besparingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zou worden. Het feit dat alle deskundigheid aan tafel zat versnelde het proces aanzienlijk.

Dit resultaat gaf de groep veel energie om volgende problemen actief te onderzoeken op grondoorzaak en deze aan te pakken.