Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Pont Lean Consult ga je met mij een overeenkomst aan. Voor de uitvoering van deze overeenkomst maak ik gebruik van persoonsgegevens, deze leg ik vast. Ik garandeer dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wat daarvoor is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Avg’), hierna ‘Wet’.

Welke gegevens worden verzameld

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres(sen), telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot trainingen, het volgen ervan en het wel of niet slagen ervoor.
 • Bedrijfs- of persoonlijke gegevens of informatie, die je mij verstrekt in het kader van mijn werkzaamheden.

Verwerkingsdoelen

 • Het vaststellen van problemen, de grootte, de aard of de achtergrond ervan
 • Het analyseren van problemen
 • Het analyseren van oplossingsmogelijkheden
 • Het vastleggen van geïmplementeerde oplossingen en verbeteringen
 • Het meten van het effect van geïmplementeerde oplossingen en verbeteringen
 • Het controleren van de impact van geïmplementeerde oplossingen en verbeteringen
 • Het adviseren op al deze vlakken
 • Het documenteren van al het bovenstaande voor interne en externe doeleinden ((geanonimiseerde) publicatie

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking?

Martijn Pont is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking.

Aan wie verstrek ik persoonsgegevens?

Ik kan jou de persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op jou. Dat doe ik via email.
Ik kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan bewerkers in de zin van de Wet. Dit zijn partners die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van mij. Ik waarborg jouw privacy door strikte afspraken over geheimhouding en beveiligingsprocedures met deze subbewerkers vast te leggen in overeenkomsten.
Wanneer ik samenwerken met partners garandeer ik als bewerker, dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik ben genoodzaakt jouw persoonsgegevens te verstrekken indien ik daartoe om welke reden dan ook wettelijk verplicht word.

Rechten

Recht op inzage.

De belangrijkste persoonsgegevens zoals naam- en adresgegevens en transacties kunt u opvragen via email. U kan mij vragen of ik persoonsgegevens van u verwerk. Ik zullen u zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 4 weken, antwoorden en een kopie verschaffen van de persoonsgegevens die ik van u verwerk. U bent mij hiervoor geen kosten verschuldigd.

Recht op correctie.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking kunt u mij op de hoogte brengen en zal ik uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, beantwoorden.

Recht op verzet.

Indien u geen informatie meer van mij wenst te ontvangen over mijn producten en diensten, dan kunt u mij een e-mail sturen met als onderwerp: ‘verzet’.

Klachten of vragen

Wit u uw gegevens corrigeren, heeft u een vraag of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door mij, dan kunt u een bericht sturen. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen berichten of ik aan uw verzoek kan voldoen of uw vraag kan beantwoorden.
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via een e-mail naar martijn@pont-lean-consult.nl
Beveiliging en bewaartermijnen
Voor de bescherming van de persoonsgegevens heb ik fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. In mijn administratie bewaar ik gegevens zolang als wettelijk verplicht is.

E-mailberichten

Ik verstuur e-mailberichten om u te informeren over relevante ontwikkelingen in de dienstverlening. U kunt zich hiervoor ten allen tijde afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan het e-mailbericht.

Wijzigingen

Deze versie van het privacybeleid is opgesteld in mei 2018. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet. Op www.pont-lean-consult.nl wordt altijd de meest recente versie van het privacybeleid getoond.

WEBSITE & COOKIES

Ik gebruik cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ik gebruik cookies om mijn website correct te laten functioneren. De informatie die is opgeslagen in een cookie kan worden gebruikt tijdens uw volgende bezoek.
Wanneer u verder gaat op onze website na de cookie alert accepteert u automatisch het gebruik van cookies op onze websites.

Functional cookies

Functional cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan, zodat wordt voorkomen dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen. Zoals:
Uw voorkeursinstellingen opslaan;
het opsporen van misbruik van onze websites.

Analytical cookies

Analytical cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. We analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de duur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de websites. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites nog gebruiksvriendelijker maken. Voor gebruik worden deze gegevens geanonimiseerd.

Third-party cookies

Sommige cookies worden door derde partijen geplaatst om u rechtstreeks toegang te geven tot social media: Google Analytics, Google Maps, 9292, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Adwords, Facebook. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die zij daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruik, verwijs ik u naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en ik ben niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie.